Ons onderwijs

De huidige generatie kinderen groeit op in een samenleving die ingrijpend is veranderd. Kinderen van nu hebben andere leerbehoeften, wensen en eisen dan kinderen uit de jaren tachtig of negentig. Willen we de nieuwe generatie kinderen optimaal kunnen voorbereiden op hun toekomst in de samenleving, dan vraagt dat om een ander soort onderwijs. Toegespitst op de tijd van nu, passend bij de leervraag van ieder kind van nu.

Om daar recht aan te kunnen doen heeft er een bundeling van een aantal scholen en een kinderopvangorganisatie plaatsgevonden. Daarmee is een Talentencampus ontstaan die door gezamenlijke samenwerking meer kennis, expertise en ervaring in huis heeft. Daar profiteert de huidige generatie kinderen van. Wij bieden kinderen veel meer, omdat we het onderwijs beter voor kinderen inrichten. Talentencampus Venlo geeft een passend antwoord op de sterk gegroeide verscheidenheid aan leer- en zorgvragen van alle kinderen. Op ieder niveau! Wanneer u een terugblik wilt zien van schooljaar 2022-2023, klik dan hier

Talentecampus Venlo - Ons onderwijs 1

Regulier basisonderwijs

Talentencampus Venlo Basisonderwijs is een reguliere basisschool. De school kenmerkt zich door een hoog doelstellingsbewustzijn en talentgerichte aanpak. Speciale expertise heeft de school op gebied van wetenschap en techniek (binnen het realiseren van een krachtige leeromgeving) en op het kunnen begeleiden van leerlingen met meer en hoog begaafdheid. Klik hier voor meer informatie over het schoolondersteuningsprofiel.

Talentecampus Venlo - Ons onderwijs 2

Speciaal basisonderwijs

Talentencampus Venlo Speciaal Basisonderwijs, is een speciale basisschool. Kinderen vanuit het samenwerkingsverband Arcen-Lomm-Velden-Venlo die op een reguliere basisschool net niet die condities geboden kunnen worden, die leiden naar een maximaal haalbare ontwikkeling, vinden de weg naar deze speciale voorziening in het samenwerkingsverband. De school kenmerkt zich door speciaal opgeleide leerkrachten, meerdere handen in de klas en speciale expertise op gebied van bewegingsonderwijs, logopedie, remediale aanpak en sociaal emotionele ontwikkeling. Klik hier voor meer informatie over het schoolondersteuningsprofiel.

Talentecampus Venlo - Ons onderwijs 3

Speciaal onderwijs

Vol verklaring! Lees hier meer.

Talentencampus speciaal onderwijs biedt gespecialiseerd onderwijs voor kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsproblemen. Een deel van de leerlingen heeft verstandelijke beperkingen, soms in combinatie met andere problematiek/ stoornissen. En een deel van de leerlingen heeft problemen in gedrag, in communicatie en/ of in leren als gevolg van bijvoorbeeld emotionele problematiek of een ontwikkelingsstoornis.

De kinderen zijn afkomstig van scholen in de regio Noord-Limburg en van organisaties die voorschoolse zorg bieden. Zij zijn, in elk geval tijdelijk, aangewezen op een orthopedagogische en orthodidactische benadering: een gespecialiseerd en deskundig team, een kleinschalige leeromgeving, doelgericht en passend onderwijs in aandachtige samenwerking met het kind en zijn/haar ouders.

Nieuwe leerlingen voor het speciaal onderwijs kunnen op vaste momenten binnen de Talentencampus Venlo instromen. Dit zijn vaste momenten binnen het schooljaar: elke eerste week na een schoolvakantie. Klik hier voor meer info over het schoolondersteuningsprofiel

Bekijk hieronder de video over ons onderwijs

Bekijk hieronder de video over ons onderwijs

Spring-logo

Spring kinderopvang

Naast het verschillende onderwijs heeft Spring kinderopvang ook zijn plek bij ons op school.

Daarnaast heeft PSW-junior een plaats binnen Talentencampus Venlo. Alle informatie over PSW-junior kun je hier vinden.

Kom kennismaken bij Talentencampus Venlo

Je bent van harte welkom om kennis te maken en te ontdekken of Talentencampus Venlo geschikt is voor jouw kind. Of je nu komt voor het regulier basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs