Speciaal onderwijs

Talentencampus speciaal onderwijs biedt gespecialiseerd onderwijs voor kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsproblemen. Een deel van de leerlingen heeft verstandelijke beperkingen, soms in combinatie met andere problematiek/ stoornissen. En een deel van de leerlingen heeft problemen in gedrag, in communicatie en/ of in leren als gevolg van bijvoorbeeld emotionele problematiek of een ontwikkelingsstoornis.

De kinderen zijn afkomstig van scholen in de regio Noord-Limburg en van organisaties die voorschoolse zorg bieden. Zij zijn, in elk geval tijdelijk, aangewezen op een orthopedagogische en orthodidactische benadering: een gespecialiseerd en deskundig team, een kleinschalige leeromgeving, doelgericht en passend onderwijs in aandachtige samenwerking met het kind en zijn/haar ouders.

Nieuwe leerlingen voor het speciaal onderwijs kunnen op vaste momenten binnen de Talentencampus Venlo instromen. Dit zijn vaste momenten binnen het schooljaar: elke eerste week na een schoolvakantie.

Kom kennismaken bij Talentencampus Venlo

Je bent van harte welkom om kennis te maken en te ontdekken of Talentencampus Venlo geschikt is voor jouw kind. Of je nu komt voor het regulier basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs