Kalender2022-08-03T10:00:09+00:00

Schoolkalender

Wat kan de MR betekenen?2024-03-12T07:04:28+00:00

De Talentencampus Venlo heeft de informatie over de MR staan in de schoolgids
MR Agenda 14-03-2024

Waar kan ik informatie vinden over de AVG?2024-02-06T12:45:51+00:00

De Talentencampus Venlo heeft voor het SO en voor het Bao en Sbo verschillende documenten wat betreft de AVG.

Het SO (Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon) heeft de volgende documenten waar o.a. informatie te vinden is over de FG-er maar ook hoe zij met privacy omgaan.
Deze documenten zijn hier te vinden: Privacy regelment en  Privacy-verklaring SO
Het Bao en Sbo (Stichting Fortior) heeft deze informatie op het volgende document gezet: Privacy-verklaring Bao/Sbo

Op welke manier communiceren wij met ouders?2023-05-04T12:36:42+00:00

Wij vinden het belangrijk om altijd in contact te staan met de ouders van onze leerlingen. Daarom maken wij gebruik van een app “Kwieb” die alle ouders gratis kunnen downloaden. Met deze app is het mogelijk om persoonlijk contact te hebben met de leerkracht van uw kind en kunnen we u op de hoogte houden van alles wat er gebeurt bij ons op school en bij uw kind in de klas. Daarnaast kunnen in de app op een veilige manier foto’s gedeeld worden met ouders binnen de privacywetgeving. De informatie over deze app, ontvangt u bij het kennismakingsgesprek/intakegesprek.

Wat zijn de schooltijden?2023-05-04T12:39:45+00:00
 • Openingstijden centrale administratie:
 • Maandag t/m vrijdag 8.15- 17.00
 • Lestijden van de school:
  Wij werken met een vijf gelijke dagen model.
  Maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00.
  Van 8.15-8.30 is er voor het speciaal basisonderwijs en het basisonderwijs surveillance op de speelplaats.
  De leerlingen van het speciaal onderwijs mogen vanaf 8.15 uur in de groep binnenlopen.
 • Openingstijden peuterspeelzaal:
  Maandag t/m donderdag van 8:40 tot 12:00 uur.
 • Openingstijden kinderopvang regulier:
  Maandag t/m donderdag van 7:30 tot 18:30 uur
  Op vrijdag van 7:30 tot 14:00 (als er aanmeldingen voor de middag zijn kijken we of we open gaan)
 • Openingstijden voorschoolse opvang
  Maandag t/m vrijdag
  7.30 uur – 8.30 uur
 • Openingstijden kinderdagverblijf (Spring)
  Maandag t/m vrijdag
  Ochtend van 7.30 – 13.00 uur
  Middag van 13.00 – 18.30 uur
 • Verlengde opvang
  Ochtend van 7.30 – 14.00 uur
  Middag van 12.00 – 18.30 uur
 • Openingstijden buitenschoolse opvang (Spring)
  Maandag t/m vrijdag van 14.00 – 16.30 uur
  Maandag t/m vrijdag van 14.00 – 18.30 uur
 • Vakantieopvang
  Maandag t/m vrijdag
  Ochtend 7.30 – 13.00 uur
  Middag 13.00 – 18.30 uur
 • Openingstijden Kinderopvang speciaal: (PSW)
  Contact opnemen met Bianca Smits (teamleider), 0682924259
  Maandag, dinsdag en donderdag
  08:30 – 15:00
  Woensdag
  08:30 – 12:30
  (Maatwerk is mogelijk in overleg)
 • Openingstijden buitenschoolse opvang speciaal: (PSW)
  Contact opnemen met Bianca Smits (teamleider), 0682924259
  Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
  14:00 – 18:00
  (Maatwerk is mogelijk in overleg)
Wat maakt TCV uniek?2023-05-04T12:40:11+00:00

De Talentencampus Venlo werd geopend in 2012. Diverse schoolsoorten en opvangvoorzieningen die in de Nederlandse traditie veelal gescheiden worden uitgevoerd, zijn ondergebracht in één gebouw. Het resultaat is één organisatie voor alle typen opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar: kinderopvang (speciaal), basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs (de vroegere clusters 3 en 4), buitenschoolse opvang en naschoolse opvang. Daarmee is een Talentencampus ontstaan die door gezamenlijke samenwerking meer kennis, expertise en ervaring in huis heeft. Daar profiteert de huidige generatie kinderen van. Wij bieden kinderen veel meer, omdat we het onderwijs beter voor kinderen inrichten. Talentencampus Venlo geeft een passend antwoord op de sterk gegroeide verscheidenheid aan leer- en zorgvragen van alle kinderen. Op ieder niveau!

Wat mag u van school verwachten en wat wordt er van ouders verwacht?2023-05-04T12:40:41+00:00

TCV vindt de relatie en de samenwerking met ouders erg belangrijk.
Wat mag u van ons verwachten?

 • We zorgen voor een veilig klimaat, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.
 • We stellen ons tot doel de aanwezige talenten van elk kind maximaal te ontwikkelen
 • We zien een goede relatie en samenwerking tussen ouders en school als een belangrijke voorwaarde.
 • We hechten in het bijzonder aan openheid en respect.
 • Ouders zijn welkom op school.
 • In gesprekken zijn leerlingen, leraren en ouders niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.
 • We houden de ouders regelmatig op de hoogte over de voortgang van het onderwijs en over de ontwikkeling van het kind.

Wat mag de school van ouders verwachten?

 • Ouders onderschrijven de uitgangspunten van de school, ook ten aanzien van de algemeen geldende fatsoensnormen, alsmede de gedrags- en schoolregels.
 • Ouders hebben een stimulerende en positieve houding ten opzichte van het onderwijs.
 • Ouders tonen belangstelling voor het schoolwerk van hun kind.
 • Ouders geven stimulans bij het maken van huiswerk.
 • Ouders proberen naar vermogen ondersteuning te bieden bij activiteiten (sport, evenementen, acties e.d.).
 • Ouders informeren de school tijdig in het geval van bijzonderheden.
 • Bijeenkomsten van de school worden door de ouders bezocht.
Wordt er vervoer geregeld voor kinderen van het sbo en so?2023-05-04T12:34:44+00:00

Wanneer uw kind naar het SBO of SO gaat kunt u in aanmerking komen voor leerlingvervoer van de gemeente. Er zijn een aantal voorwaarden:

 • De leerling woont in de gemeente Venlo.
 • Er geldt een kilometergrens van 6 kilometer voor leerlingen. U komt niet in aanmerking voor leerlingenvervoer als de leerling minder dan 6 kilometer moet reizen om op school te komen. Alleen wanneer de leerling vanwege een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap geen andere mogelijkheden heeft om te reizen geldt een uitzondering. In deze gevallen maakt de gemeente gebruik van deskundig advies.
  Voor de afstand van huis naar school gaat de gemeente uit van de kortste route met de fiets volgens ANWB-routeplanner.
 • Leerlingenvervoer is alleen voor vervoer van huis naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school.
 • Bij het toekennen van de bekostiging leerlingenvervoer is de gezinssituatie altijd van invloed. In een persoonlijk gesprek wordt gekeken naar de  mogelijkheden die er binnen het gezin zijn.

De aanvraag dient u als ouder zelf te doen bij de gemeente. Meer informatie kunt u vinden op https://www.venlo.nl/leerlingenvervoer#aanvragen-933

Ga naar de bovenkant