Wanneer uw kind naar het SBO of SO gaat kunt u in aanmerking komen voor leerlingvervoer van de gemeente. Er zijn een aantal voorwaarden:

  • De leerling woont in de gemeente Venlo.
  • Er geldt een kilometergrens van 6 kilometer voor leerlingen. U komt niet in aanmerking voor leerlingenvervoer als de leerling minder dan 6 kilometer moet reizen om op school te komen. Alleen wanneer de leerling vanwege een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap geen andere mogelijkheden heeft om te reizen geldt een uitzondering. In deze gevallen maakt de gemeente gebruik van deskundig advies.
    Voor de afstand van huis naar school gaat de gemeente uit van de kortste route met de fiets volgens ANWB-routeplanner.
  • Leerlingenvervoer is alleen voor vervoer van huis naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school.
  • Bij het toekennen van de bekostiging leerlingenvervoer is de gezinssituatie altijd van invloed. In een persoonlijk gesprek wordt gekeken naar de  mogelijkheden die er binnen het gezin zijn.

De aanvraag dient u als ouder zelf te doen bij de gemeente. Meer informatie kunt u vinden op https://www.venlo.nl/leerlingenvervoer#aanvragen-933