TCV vindt de relatie en de samenwerking met ouders erg belangrijk.
Wat mag u van ons verwachten?

 • We zorgen voor een veilig klimaat, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.
 • We stellen ons tot doel de aanwezige talenten van elk kind maximaal te ontwikkelen
 • We zien een goede relatie en samenwerking tussen ouders en school als een belangrijke voorwaarde.
 • We hechten in het bijzonder aan openheid en respect.
 • Ouders zijn welkom op school.
 • In gesprekken zijn leerlingen, leraren en ouders niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.
 • We houden de ouders regelmatig op de hoogte over de voortgang van het onderwijs en over de ontwikkeling van het kind.

Wat mag de school van ouders verwachten?

 • Ouders onderschrijven de uitgangspunten van de school, ook ten aanzien van de algemeen geldende fatsoensnormen, alsmede de gedrags- en schoolregels.
 • Ouders hebben een stimulerende en positieve houding ten opzichte van het onderwijs.
 • Ouders tonen belangstelling voor het schoolwerk van hun kind.
 • Ouders geven stimulans bij het maken van huiswerk.
 • Ouders proberen naar vermogen ondersteuning te bieden bij activiteiten (sport, evenementen, acties e.d.).
 • Ouders informeren de school tijdig in het geval van bijzonderheden.
 • Bijeenkomsten van de school worden door de ouders bezocht.