De Talentencampus Venlo werd geopend in 2012. Diverse schoolsoorten en opvangvoorzieningen die in de Nederlandse traditie veelal gescheiden worden uitgevoerd, zijn ondergebracht in één gebouw. Het resultaat is één organisatie voor alle typen opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar: kinderopvang (speciaal), basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs (de vroegere clusters 3 en 4), buitenschoolse opvang en naschoolse opvang. Daarmee is een Talentencampus ontstaan die door gezamenlijke samenwerking meer kennis, expertise en ervaring in huis heeft. Daar profiteert de huidige generatie kinderen van. Wij bieden kinderen veel meer, omdat we het onderwijs beter voor kinderen inrichten. Talentencampus Venlo geeft een passend antwoord op de sterk gegroeide verscheidenheid aan leer- en zorgvragen van alle kinderen. Op ieder niveau!