slide_1000px_breed_01.jpg
 • Maandag 4 jan 2016
  Koffie drinken voor ouders
  Luizencontrole Bao/Sbo
 • Donderdag 7 jan 2016.
  OR vergadering Bao/Sbo

 • 11 t/m 21 jan 2016.
  Toetsweek Sbo/Bao
   
 • 11 t/m 29 jan 2016.
  Toetsweek SO
 • Dinsdag 12 jan 2016.
  Open avond TCV (18:00 - 20:00)

 • Vrijdag 15 jan 2016
   Inloopochtend nieuwe ouders Bao/Sbo


 • Dinsdag 19 jan 2016
  Inschrijven nieuwe leerlingen groep 1-2 TCV 
 • Woensdag 20 jan. 2016
  Informatieavond Verkeerssituatie Rijnbeekstraat 19:00 uur
 • Vrijdag 22 jan 2016
  Studiedag TCV 
 • Maandag 25 jan 2016
  MR vergadering TCV Bao/Sbo
 • Dinsdag 26 jan 2016
   Ouderavond EHCommunie 20.00 uur H.Familiekerk 
 • Vrijdag 29 jan 2016
  Uitroepen nieuwe prins TCV 

De huidige generatie kinderen groeit op in een samenleving die ingrijpend is veranderd. Kinderen van nu hebben andere leerbehoeften, wensen en eisen dan kinderen uit de jaren tachtig of negentig. Willen we de nieuwe generatie kinderen optimaal kunnen voorbereiden op hun toekomst in de samenleving, dan vraagt dat om een ander soort onderwijs. Toegespitst op de tijd van nu, passend bij de leervraag van ieder kind van nu.

Om daar recht aan te kunnen doen, hebben we meer kennis, expertise en ervaring nodig dan we als individuele school nu kunnen bieden. Daar willen we de huidige generatie kinderen graag van laten profiteren. We kunnen kinderen veel meer bieden als we het onderwijs anders inrichten. Dat gaan we doen in Talentencampus Venlo. Talentencampus Venlo kan passend antwoord geven op de sterk gegroeide verscheidenheid aan leer- en zorgvragen van alle kinderen. Op ieder niveau!