slide_1000px_breed_01.jpg
 • Maandag 15 sept 2014
  OR overleg ((v.a. 20.00 uur) Sbo Bao
  MR overleg (v.a. 20.15 uur ) Sbo Bao • Donderdag 18 sept 2014
  Ouderavond vormsel Copacabana 20.00 uur, Bao,Sbo

 • Woensdag 24 sept 2014
  Sportdag Sbo, Bao
  Start Kinderpostzegels Bao
 • Woensdag 1 okt 2014
  Start kinderboekenweek
 • Vrijdag 10 okt 2014
  Einde kinderboeken week

De huidige generatie kinderen groeit op in een samenleving die ingrijpend is veranderd. Kinderen van nu hebben andere leerbehoeften, wensen en eisen dan kinderen uit de jaren tachtig of negentig. Willen we de nieuwe generatie kinderen optimaal kunnen voorbereiden op hun toekomst in de samenleving, dan vraagt dat om een ander soort onderwijs. Toegespitst op de tijd van nu, passend bij de leervraag van ieder kind van nu.

Om daar recht aan te kunnen doen, hebben we meer kennis, expertise en ervaring nodig dan we als individuele school nu kunnen bieden. Daar willen we de huidige generatie kinderen graag van laten profiteren. We kunnen kinderen veel meer bieden als we het onderwijs anders inrichten. Dat gaan we doen in Talentencampus Venlo. Talentencampus Venlo kan passend antwoord geven op de sterk gegroeide verscheidenheid aan leer- en zorgvragen van alle kinderen. Op ieder niveau!