slide_1000px_breed_01.jpg
 • Maandag 27 okt 2014
  Koffie-uurtje 8.45 - 9.30
  Luizencontrole TCV Bao en Sbo
  Start Kernconcept Groei en Leven
 • Dinsdag 28 okt 2014
  OR overleg 20.00
  Ouderavond Schoolverlaters 19.30 - 21.45 (BB2 en Groep 8)
 • Woensdag 5 nov. 2014
  Afleveren kinderpostzegels
 • Vrijdag 7 nov. 2014
  Sintemerte viering

 • Dinsdag 11 nov. 2014
  Oudergesprekken en rapportgesprekken .(Sbo en Bao)

De huidige generatie kinderen groeit op in een samenleving die ingrijpend is veranderd. Kinderen van nu hebben andere leerbehoeften, wensen en eisen dan kinderen uit de jaren tachtig of negentig. Willen we de nieuwe generatie kinderen optimaal kunnen voorbereiden op hun toekomst in de samenleving, dan vraagt dat om een ander soort onderwijs. Toegespitst op de tijd van nu, passend bij de leervraag van ieder kind van nu.

Om daar recht aan te kunnen doen, hebben we meer kennis, expertise en ervaring nodig dan we als individuele school nu kunnen bieden. Daar willen we de huidige generatie kinderen graag van laten profiteren. We kunnen kinderen veel meer bieden als we het onderwijs anders inrichten. Dat gaan we doen in Talentencampus Venlo. Talentencampus Venlo kan passend antwoord geven op de sterk gegroeide verscheidenheid aan leer- en zorgvragen van alle kinderen. Op ieder niveau!