slide_1000px_breed_01.jpg
 • Vrijdag 27 maart
  Einde kernconcept tijd en ruimte

 • Maandag 30 maart
  MR overleg (delegatie) 20.00 uur TCV
 • Vrijdag 3 april 
  Paasviering
 • Maandag 6 april
   vrij i.v.m. 2e paasdag

 • Dinsdag 7 april
  OR overleg 20.00 uur (Sbo en Bao)
  Start kernconcept Macht en Regels

De huidige generatie kinderen groeit op in een samenleving die ingrijpend is veranderd. Kinderen van nu hebben andere leerbehoeften, wensen en eisen dan kinderen uit de jaren tachtig of negentig. Willen we de nieuwe generatie kinderen optimaal kunnen voorbereiden op hun toekomst in de samenleving, dan vraagt dat om een ander soort onderwijs. Toegespitst op de tijd van nu, passend bij de leervraag van ieder kind van nu.

Om daar recht aan te kunnen doen, hebben we meer kennis, expertise en ervaring nodig dan we als individuele school nu kunnen bieden. Daar willen we de huidige generatie kinderen graag van laten profiteren. We kunnen kinderen veel meer bieden als we het onderwijs anders inrichten. Dat gaan we doen in Talentencampus Venlo. Talentencampus Venlo kan passend antwoord geven op de sterk gegroeide verscheidenheid aan leer- en zorgvragen van alle kinderen. Op ieder niveau!