header_06.jpg

Talentencampus Venlo onderwijsteams.

Talentencampus Venlo Basisonderwijs is een reguliere basisschool. De school kenmerkt zich door een hoog doelstellingsbewustzijn en talentgerichte aanpak. Speciale expertise heeft de school op gebied van wetenschap en techniek (binnen het realiseren van een krachtige leeromgeving ) en op het kunnen begeleiden van leerlingen met meer en hoog begaafdheid.
Klik op hier voor de schoolgids

Talentencampus Venlo Speciaal Basisonderwijs, is een speciale basisschool. Kinderen vanuit het samenwerkingsverband Arcen-Lomm-Velden-Venlo die op een reguliere basisschool net niet die condities geboden kunnen worden, die leiden naar een maximaal haalbare ontwikkeling, vinden de weg naar deze speciale voorziening in het samenwerkingsverband. De school kenmerkt zich door speciaal opgeleide leerkrachten ,meerdere handen in de klas en speciale expertise op gebied van bewegingsonderwijs, logopedie, remediale aanpak en sociaal emotionele ontwikkeling.
Klik op hier voor de schoolgids

Talentencampus speciaal onderwijs: biedt gespecialiseerd onderwijs voor kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsproblemen. Een deel van de leerlingen heeft verstandelijke beperkingen, soms in combinatie met andere problematiek/ stoornissen. En een deel van de leerlingen heeft problemen in gedrag, in communicatie en/ of in leren als gevolg van bijvoorbeeld emotionele problematiek of een ontwikkelingsstoornis.

De kinderen zijn afkomstig van scholen in de regio Noord-Limburg en van organisaties die voorschoolse zorg bieden. Zij zijn, in elk geval tijdelijk, aangewezen op een orthopedagogische en orthodidactische benadering: een gespecialiseerd en deskundig  team, een kleinschalige leeromgeving, doelgericht en passend onderwijs in aandachtige samenwerking met het kind en zijn/haar ouders.
Klik op hier voor de schoolgids.